AIM HOT NEWS:
10 กรกฏาคม 2563 22:48

บริการ Web Design

บริการสำหรับ บุคคล องค์กรธุรกิจ หรือบริษัท ที่อยากมีเว็บไซต์เพื่อสำหรับประชาสัมพันธ์ โฆษณาจำเป็นจะต้องมีเว็บไซต์ที่ถูกดีไซต์ให้ตรงกับธุรกิจหรือ บริการ มากที่สุด ลูกค้าหลายรายคงจะมีคำถามในใจเกี่ยวกับค่าบริการจัดทำเว็บไซต์ที่มีทั้งราคา ถูกและราคาแพง ซึ่งภายนอกจากคำแนะนำของผู้ให้บริการนั้นต่างก็ให้คำแนะนำที่คล้ายคลึงกัน ในผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับนั้นไม่อาจทราบได้แน่ชัด แต่หากจำแนกความสามารถของผู้ให้บริการออกเป็นข้อๆ และถ้าลูกค้าเอ่ยถึงคำถามเหล่านี้ เชื่อว่าคงมีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายที่กล้าตอบและให้คำแนะนำที่ดีได้

- บริการรับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ในงานด้าน Design และ Programming
- ออกแบบ Website ให้สนับสนุนมาตรฐาน W3C ทั้งในส่วนของ HTML และ CSS
- มาตรฐาน Code รองรับโครงสร้าง SEO และ Search Engine Friendly
- บริการ รับทำ SEO โปรโมทเว็บไซต์ สำหรับบริษัทกลุ่มลูกค้า Internet Marketing

บริการปรึกษาอย่างเป็นกันเองพร้อมรับ Service หลังการขายจากทีมงานคุณภาพ

Web Design ศิลปะบนเว็บไซต์ เป็นความจำเป็นหลักระดับแรกที่ทุกเว็บไซต์ส่วนใหญ่ควรจะมี ผู้ให้บริการบางรายอาจมีความสามารถโดดเด่นให้ด้าน Design แต่อาจมีข้อด้อยในด้าน Programming ตรงจุดนี้ลูกค้าควรพิจารณาความสามารถของผู้ให้บริการให้ดีก่อนการตัดสินใจ ใช้บริการ

Web Programming ผู้ให้ บริการหลายรายต่างมีความสามารถในการเขียนเว็บเพจแบบ Dynamic ด้วยการใช้หลัก Web Programming แต่นั่นยังไม่ใช่ความสามารถที่ดีเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหา หรือออกแบบระบบเฉพาะไซต์ให้กับลูกค้าได้ มีลูกค้าหลายรายมีธุรกิจที่มีหลักการทำงานแตกต่างไปจากธุรกิจอื่น ซึ่งระบบเว็บไซต์ก็จะแตกต่างจากธุรกิจอื่นด้วยเช่นกัน ผู้ให้บริการบางรายอาจมีความสามารถไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาจุดนี้ และไม่สามารถให้บริการกับลูกค้าบางรายได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ราคาค่าบริการทำเว็บไซต์รูปแบบเฉพาะไซต์มีราคาที่สูง กว่าการทำเว็บไซต์ปกตินั่นเอง

Back Office เว็บไซต์ที่ดี จะต้องการอัพเดทข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลาจะทำให้ผู้เข้าชม มีความมั่นใจในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เราจึงมีการพัฒนาโปรแกรมที่ช่วย Supportในเรื่องการปรับปรุง และ Update Content แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ให้มีการใช้งานที่ง่าย และสามารถแก้ไขข้อมูล เพิ่ม/ลบ ได้อย่างถูกต้องด้วยความรวดเร็วทำให้การทำงานง่ายขึ้น ด้วยระบบโปรแกรม Back Office แบบ Eidtor สามารถเข้าสู่ระบบ Back Office

Portfolio