AIM HOT NEWS:
10 กรกฏาคม 2563 23:16

SMS 2 Way Marketing

การตลาดรูปแบบใหม่ที่ช่วยสร้างฐานข้อมูลลูกค้า ด้วยวิธีง่ายๆผ่านช่องทาง SMS ในการทำการตลาดในรูปแบบของคุณเองเป็นอีกหนึ่งบริการที่รวดเร็วทันใจบริการที่ช่วยให้คุณสามารถติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านระบบ SMS2way ในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟ (การเชื่อมต่อระบบการส่งและรับข้อความ อยู่ภายในระบบเดียวกัน) อาทิ เช่น เมื่อท่านมีความประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์โครงการธุรกิจของท่าน, สร้างกิจกรรมเพื่อรวบรวมฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย, สร้างกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัลกับโครงการ และอื่นๆ ท่านสามารถส่งข้อความไปยังผู้รับ ในขณะที่ผู้รับสามารถตอบข้อความกลับมาหาท่านได้ โดยผ่านเบอร์กลางของระบบ 7 หลัก 4849XXX (Special Number SMS2Way Server) ซึ่งระบบจะทำการรวบรวมข้อมูลที่มีการตอบกลับเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลให้ท่าน และท่านสามารถตรวจสอบผลตอบรับในโครงการได้ทันทีว่า มีผู้รับคนไหนบ้างสนใจโครงการดังกล่าวและมีการตอบกลับมาร่วมโครงการกับท่าน โดยผ่านทางระบบในการตรวจสอบแบบออนไลน์ และเป็น Real Time Online Reporting อีกด้วย

องค์ประกอบของโครงสร้างระบบ SMS 2 Way

องค์ประกอบหลักในการใช้บริการ

1. เบอร์พิเศษ 7 หลัก (SMS2Way Special number 7 digit) คือ เบอร์ของศูนย์กลางระบบที่ใช้ในการติดต่อกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับข้อความ และยังเชื่อมโยงกับตัวระบบฐานข้อมูล (Data Base system) ในการบันทึกและแสดงผลรายงานได้อีกด้วย อาทิ เช่น เบอร์ 4849xxx ซึ่งเบอร์กลางนี้ถูกกำหนดมาจาก ผู้ให้บริการเครือข่าย หรือ Operator นั่นเอง

2. คำหลัก (Core Keyword) คือ คำที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงระบบและแยกแยะ ฐานข้อมูลของลูกค้าในแต่ละโครงการออกจากกัน เพื่อประโยชน์ในการคัดแยกกลุ่มหรือเป้าหมายทางการตลาดที่แตกต่างกัน ตัวอย่างดังต่อไปนี้บริษัทแอดวานซ์ อินโฟ มีเดีย ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์ ฉลองบริษัทครบรอบ 4 ปี โดยจัดตั้งโครงการชิงโชครางวัลต่างๆ สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ โดยให้ลูกค้าที่สนใจร่วมสนุก ในการส่งข้อความเพื่อร่วมสนุกชิงรางวัลกับทางโครงการ โดยส่ง SMS มาที่เบอร์ 4849XXX โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ข้อความที่ส่งระบุคำหลักนำ หน้าว่า “AIM” ตามด้วย(ชื่อ-นามสกุล) (รหัสลูกค้า) อาทิ เช่น AIM นายสมมาตร อ่ำพูล A0-2-2010 ในที่นี้ คำว่า AIM คือ คำหลักที่ถูกตั้งขึ้นโดยเจ้าของโครงการเพื่อเป็นตัวกำหนด และคัดแยกฐานข้อมูลในโครงการชิงโชคนี้ ซึ่งทางบริษัทแอดวานซ์ฯ เองอาจมีโครงการอื่นๆเพื่อให้ ลูกค้าร่วมสนุกได้อีก โดยใช้คำหลักอื่นๆ ในการคัดแยกฐานข้อมูลที่ต้องการ

3. ช่องสื่อสารข้อความ (SMS Gate way Channel) ในระบบของ SMS2Way ต้องอาศัย ช่องสื่อสารข้อความเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงและจัดเรียงและส่งต่อข้อความ จากผู้ส่งไปยังผู้รับ และ ผู้รับกลับไปยังผู้ส่ง เช่นกัน

4. เครื่องเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บฐานข้อมูล (Data Base Server) อีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการจัดทำโครงการโดยผ่านระบบ SMS2Way