AIM HOT NEWS:
3 กรกฏาคม 2563 00:56

ออกแบบดีไซต์เว็บไซต์ ฟรี Stationery Set « 5 พฤษภาคม 2553

ออกแบบดีไซต์เว็บไซต์ใหม่ ฟรี  ชุดตราสัญลักษณ์ธุรกิจ (Stationery Set)

    •    WEBDESIGN  ออกแบบดีไซน์ โครงสร้าง เว็บไซต์ใหม่
    •    BACKEND เป็นระบบจัดการหลังบ้านที่ใช้ทำการอัพเดท  - แก้ไข ข้อมูลต่างๆ
    •    STATIONERY SET ออกแบบชุดตราสัญลักษณ์ ธุรกิจเพื่อเป็นการสื่อสารถึง ความเป็นเอกลักษณ์ ขององค์กรธุรกิจ อย่างเป็นมืออาชีพ
    •    SOCIAL MARKETING เป็นส่วนที่จะเสริมเข้ามาเพื่อเพิ่มความสามารถของเว็บไซต์ในการทำการตลาด และประชาสัมพันธ์
    •    HOSTING แถมฟรีให้กับลูกค้า 1 ปีแรกชุดตราสัญลักษณ์ธุรกิจ - Stationery Set คืออะไร ?
เป็นการนำเสนอรูปแบบ ชุดตราสัญลักษณ์ ธุรกิจเพื่อเป็นการสื่อสารถึง ความเป็นเอกลักษณ์ ขององค์กรธุรกิจ อย่างเป็นมืออาชีพ ซึ่งในชุดจะประกอบด้วย
    •    แบบสำหรับพิมพ์ กระดาษหัวจดหมาย
    •    แบบสำหรับพิมพ์ ซองจดหมาย
    •    แบบสำหรับพิมพ์ นามบัตร
โดยทั้งหมดนั้นจะถูก ออกแบบ อย่างพิเศษให้เข้าชุดกัน พร้อมทั้งการออกแบบ ให้เข้ากับ โลโก้ ของท่าน เพิ่มความหรูหรา และ สวยงาม
ใน ชุด Stationery Set ขององค์กร เพื่อหลีกหนี ความจำเจ และ แตกต่างจากผู้อื่น
    •    ดึงดูดความสนใจ ในการสื่อถึงลูกค้า ให้กับองค์กรธุรกิจ
    •    เพื่อให้เป็นการสื่อ และ ระลึกได้ ถึงสินค้า และ การบริการที่นำเสนอ
    •    ช่วยให้เกิด การรับรู้ และ จดจำ ได้อย่าง เหนียวแน่น ของกลุ่มเป้าหมาย
    •    เพิ่มช่องทาง การสื่อสาร ทางการตลาด
    •    สร้างความเชื่อมั่น และ ศรัทธา ให้กับลูกค้า
    •    ช่วยเพิ่มภาพพจน์ อันเป็นเอกลักษณ์ และ ความเป็น มืออาชีพ ของบริษัท