AIM HOT NEWS:
10 กรกฏาคม 2563 21:38

Consultant Marketing

การสร้างตลาดบนอินเตอร์เน็ตด้วย Search Engine

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาท ในชีวิตของพวกเราทุกคนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นบทบาทต่อชีวิตประจำวัน รวมไปถึงบทบาทในเชิงธุรกิจ ที่บรรดาผู้ประกอบการค้าต่างๆ ก็หันมาเล็งเห็นความสำคัญของตลาดทางการค้า ทางด้านออนไลน์กันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของสื่อทางด้านออนไลน์นั้น เป็นสิ่งจำเป็นที่เราเรามิอาจจะมองข้ามไปได้ตลาดบนอินเตอร์เน็ตด้วยที่สำคัญที่สุด และเห็นชัดจากเข้าถึงข้อมูลอันมากมายมหาศาลที่ได้เชื่อมโยงกันอยู่บนเน็ทเวิร์ค ขนาดใหญ่ของโลกออนไลน์ คือการตลาดบนเสิร์ชเอ็นจิ้น ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุด ในขณะนี้

จากประสบการณ์ทางด้านการตลาดบนอินเตอร์เน็ต กว่า 10 ปี โดยผ่านทางเครื่องมือค้นหา (Search Engine) อย่าง Google, yahoo, msn และอื่นๆ ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนั้น ไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญในส่วนของการวิเคราะห์ปรับแต่งโครงสร้างเว็บไซต์ รวมไปถึงการจัดอันดับในหน้าค้นหาบนเว็บเสิร์ชเอ็นจิ้นต่างๆ ที่เรารู้จักกันในชื่อของ “Search engine optimization” หรือ “SEO” และ ความรู้ความสามารถในการบริหารโครงการโฆษณาพิเศษบนเว็บไซต์กูเกิ้ล ที่เรารู้จักกันในชื่อ “Adwords” หรือ แบบการจ่ายครั้งต่อครั้งที่มีการคลิ๊กเข้ามายังเว็บไซต์ (Pay Per Click) นั้น จึงสามารถทำให้ท่านมั่นใจ ในการให้บริการของเราที่มีประสิทธิภาพและการันตีความพึงพอใจ ในผลตอบรับทางการตลาดได้ หลังจากที่ท่านได้เข้าร่วมโครงการ

เรามีหลักเกณฑ์ และ จรรยาบรรณ ในการให้บริการ ดังนี้ :มุ่งมั่น, ชัดเจน, ซื่อสัตย์ และ คุ้มค่า

มุ่งมั่น ในนโยบายที่จะพัฒนาบุคคลากรภายในองค์กร ให้มีความรู้ความสามารถที่สามารถให้บริการคำปรึกษาทางการตลาด ออนไลน์ แก่ลูกค้าทุกท่านได้อย่างดี รวมไปถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกราย ดังนั้นลูกค้าทุกรายจะได้รับบริการที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน

ชัดเจน ในการให้ข้อมูล และแนะนำบริการอย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจอันดี เกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ให้แก่ลูกค้า ดังนั้นลูกค้าทุกรายจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจน และเหมาะสมกับธุรกิจของตน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเข้าขอรับบริการในทุกครั้ง

ซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการให้คำปรึกษาดูแล และบริการต่างๆที่ เราจัดหาให้ท่าน รับผิดชอบต่อโครงการโฆษณาของลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เปิดเผยความลับทางการตลาดของลูกค้า ดังนั้นลูกค้าทุกรายจะได้มั่นใจในการให้บริการที่ซื่อตรงและเที่ยงธรรมของเรา

คุ้มค่า ทุกการลงทุน เราตั้งใจให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ ในทุกรูปแบบของบริการที่เรามี เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ ราคายุติธรรม และคุ้มค่าอย่างแท้จริง ดังนั้นลูกค้าทุกรายจะได้รับความคุ้มค่าในการขอรับบริการจากเราอย่างแน่นอน

เรามีบริการทางการตลาดออนไลน์ และ บริการให้คำปรึกษาแก่ท่าน ดังนี้

บริการการจัดทำโครงสร้างและองค์ประกอบในเว็บไซต์ให้มีอันดับที่ดีในเสิร์ชเอ็นจิ้น (Search engine optimization: SEO)– การทำให้เว็บไซต์มีอันดับที่ดีใน Keyword ที่ผู้ใช้ค้นหาและ เพิ่มจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่จะเข้ามาจากเสิร์ชเอ็นจิ้น

บริการเพิ่มรายชื่อเว็บไซต์ในเสิร์ช เอ็นจิ้น (Search engine submission) – การเพิ่มรายชื่อเว็บไซต์ใหม่ลงในสิร์ชเอ็นจิ้น และทำให้เสิร์ชเอ็นจิ้นรู้จัก

บริการให้คำปรึกษา เรื่องการจัดทำโครงสร้างและองค์ประกอบในเว็บไซต์ให้มีอันดับที่ดีในเสิร์ชเอ็นจิ้น (Search engine optimization consulting & Website optimization services) - รับปรึกษาในเรื่องการทำอันดับของเว็บไซต์ในตำแหน่งที่ดีในหน้าเสิร์ชเอ็น จิ้น รวมไปถึงบริการปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์ให้มีความเหมาะสมกับเสิร์ชเอ็นจิ้น

การฝึกอบรมด้านการดูแลเว็บไซต์ตามความต้องการของ เสิร์ชเอ็นจิ้น (SEO training) - การอบรมให้ผู้ใช้ มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการตรวจจับของเสริชเอ็นจิ้น, สามารถวิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์และมีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ที่จำเป็นในการทำ SEO

การให้คำปรึกษาการตลาดประเภทออนไลน์ (Online marketing consultancy) ให้คำปรึกษาท่านในการพัฒนาแผนการตลาดให้สอดคล้องกับสื่อช่องทางออนไลน์ บนเว็บไซต์ท่าน

การวางแผนการตลาดบนอินเตอร์เน็ต (Internet marketing strategy) พร้อมทั้งช่วยในการกำหนดแผนงานการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ให้แก่สินค้าและบริการของท่าน

การวิจัยการตลาดอินเตอร์เน็ต (Internet marketing research) –การวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาดและกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์

หากท่านมีความสนใจ หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ Call Center : 02-641-8400 หรือ support@advancedinfomedia.com