AIM HOT NEWS:
3 กรกฏาคม 2563 04:53

ADVANCED

INFO MEDIA

จากการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญ ด้านสื่อโฆษณาแขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันในยุคข้อมูลข่าวสารนี้ สื่อทางด้านอินเตอร์เน็ตนับว่าเป็นอีกสื่อหนึ่งที่มีกลยุทธ์ทางการตลาดที่น่าสนใจ และมีศักยภาพอย่างมากในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคสินค้า และบริการในระดับต่างๆ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการสร้างความน่าเชื่อถือ ในภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของท่านได้เป็นอย่างดี และไม่มีความเสี่ยงในการลงทุนเพื่อจะประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของท่านอีกด้วย เนื่องจากมีการใช้ต้นทุนที่ต่ำ และโดยอาศัยเทคโนโลยีของระบบเน็ตเวิร์คบนเครือข่ายโลกอินเตอร์เน็ต จึงสามารถนำมาซึ่งผลตอบรับอันมหาศาลอย่างที่่ท่านคิดไม่ถึง จากกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลก

ผู้ก่อตั้ง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ มีเดีย จำกัด คือ คุณอุดมศักดิ์ เลิศไพศาลวงศ์ ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่ง เป็น กรรมการผู้จัดการในนามของกลุ่มผู้บริหารบริษัท แอดวานซ์ อินโฟ มีเดีย พร้อมด้วยพนักงานทุกท่าน ยินดีให้คำปรึกษา และพร้อมให้บริการแก่ทุกท่านที่สนใจ ในการตลาดและสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

ทางบริษัทฯเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์ทางด้านการตลาดบนเสิร์ทเอ็นจิ้นซิสเต็ม และเทคโนโลยีอันทันสมัยในการให้บริการของเรา พร้อมด้วยทีมงานทุกคนผู้มีประสบการณ์ที่สามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่ทุกท่าน เกี่ยวกับการทำการตลาดอันน่าทึ่ง บนโลกอินเตอร์เน็ตซึ่งปัจจุบันนี้ เป็นสื่อที่ท่านไม่อาจที่จะมองข้ามได้ เพราะความรวดเร็ว และการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน และอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบถึง ความต้องการ และความสนใจทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อ สินค้าและบริการของท่านได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยเวลานานในการรอผลตอบรับ สื่ออินเตอร์เน็ตจึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ ทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการนี้ ได้อย่างลงตัว ทางบริษัทฯ เองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสื่อด้านนี้ ในการให้บริการและให้คำแนะนำทางการตลาด เราจึงคัดสรร สื่อต่างๆที่ดีที่สุด มาเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงท่านสู่ประตูโลก เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีบนผลิตภัณฑ์ของท่าน และนำให้ผลิตภัณฑ์ของท่านเป็นที่รู้จักสู่สายตานานาชาติ รวมถึงการสร้างแผนบริการทางการการตลาด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในชื่อเสียงบริษัท, สินค้า(ผลิตภัณฑ์) หรือ บริการต่างๆของท่าน โดยผ่านทางการนำเสนอหน้าเว็บไซด์ที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มความต้องการในสินค้าและบริการของท่าน กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยการลงทุนขั้นต่ำ และวัดผลตอบรับที่เกิดขึ้นจริงบนสื่อประชาสัมพันธ์ของท่าน นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังรับประกันความพอใจในการให้บริการ (Guarantee your satisfaction) แก่ทุกท่านอีกด้วย

นโยบายของบริษัท บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ มีเดีย จำกัด มีนโยบายอย่างแน่วแน่ที่จะ “ให้บริการต่อลูกค้าทุกราย อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยความซื้อสัตย์ และจริงใจ” ภายใต้ นโยบายและเงื่อนไขการให้บริการแบบ “ครบวงจรในการให้บริการ ณ ที่เดียว” (One Stop Service Solution) ของโครงการ แอดวานซ์ เน็ทเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง (Advanced Network Marketing)