AIM HOT NEWS:
3 กรกฏาคม 2563 02:31

บริการ Bulk SMS คือ ?

บริการ Bulk SMS เป็นบริการส่งข้อความผ่านทางระบบโทรศัพท์มือถือ (SMS) โดยอาศัยช่องทางออนไลน์ อย่างหน้าเว็บบนอินเตอร์เนตที่มีการเชื่องโยงระบบการสื่อสารบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เข้าไว้ด้วยกันกับเทคโนโลยี (SMS Gateway) นั้นเอง

ดังนั้นบริการ Bulk SMS จึงเป็นอีกหนึ่งบริการที่ช่วยให้องค์กรของท่าน สะดวกสบาย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำการตลาด ซึ่งบริการ Bulk SMS นี้จะเน้นการส่ง SMS ในจำนวนมาก ๆ (พร้อมกันทีเดียว เหมือน e-mail) ท่านอาจจะใช้การส่ง SMS นี้ในกิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาด เพื่อเป็นการแจ้ง ประกาศ หรือ ประชาสัมพันธ์ แม้แต่ในส่วนของการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ทางองค์กรก็สามารถใช้ SMS ในการส่งข้อความอวยพรต่างๆไปยังลูกค้าได้ทุกคนเช่นกันเมื่อถึงช่วงวันและเวลาเทศกาลต่างๆ ซึ่งในการจัดส่งข้อความนี้ ท่านสามารถบริหารจัดการเองได้ หมดโดยเรามีระบบรองรับที่เป็นอัตโนมัติ สามารถช่วยให้ท่านตั้งการส่งข้อความตามนัดหมายกำหนดการต่างๆ ได้ล่วงหน้า และแม่นยำ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าด้วยบริการนี้ ท่านสามารถที่จะเข้าถึงใจลูกค้าท่านได้อย่างง่ายยิ่งขึ้น

Bulk SMS Marketing Service

เนื่องจากปัจจุบันการสื่อสารทางด้านโทรศัพท์มือถือ กลายมาเป็นการสื่อสารขั้นพื้นฐานที่เราทุกคนต้องใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันดังนั้นเพื่อให้การตลาดของท่านเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายนั้น เราจึงมิอาจมองข้ามความสำคัญของ สื่อข้อความบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือได้เราจึงเล็งเห็นความสำคัญของการตลาดบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ที่มีความชัดเจน รวดเร็ว และง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในแบบตัวต่อตัว

ในด้านการตลาดปัจจุบันซึ่งมีหลากหลายช่องทางนั้น เรามิอาจปฏิเสธได้ว่า การตลาดแบบส่งข้อความบนการสื่อสารของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หรือ ที่เรารู้จักกันในชื่อ “SMS Marketing” เข้ามามีบทบาทต่อ กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอย่างมากในปัจจุบัน สำหรับทำการตลาดส่งข้อความ SMS เป็นจำนวนมาก เพื่อเน้นประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง และรวดเร็ว

ประโยชน์ของการตลาดแบบ Bulk SMS

1. เป็นสื่อที่เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง
2. มีความสะดวก รวดเร็วทันใจและมีประสิทธิภาพสูง
3. ราคาถูก เมื่อเปรียบเทียบกับสื่ออื่นๆ
4. เป็นสื่อที่สามารถวัดผล การทำการตลาดได้ทันทีจากรายงานสรุปการส่ง
5. สามารถใช้สื่อนี้เพื่อเปิดตลาดในกลุ่มใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมกับระบบฐานข้อมูลที่ท่านมีอยู่ อาทิ เช่น SMS Requirement submission
7. ช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า, คู่ค้า
8. ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้าให้เหนียวแน่นมากขึ้น
9. สะดวกในการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กร
10. เป็นสื่อที่เข้าถึงผู้รับได้รวดเร็วที่สุด และคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด