AIM HOT NEWS:
3 กรกฏาคม 2563 05:13

Adwords หรือ Pay Per Click Advertising Program (PPC) ของเสิร์ชเอ็นจิ้น อันดับ 1 ของโลก Google.com คือ พื้นที่โฆษณาซึ่งถูกจัดขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของผู้ที่มีความประสงค์ที่ต้องการจะให้เว็บไซต์ หรือ แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตของตน เป็นที่รู้จักสู่สาธารณะชนมากขึ้น โดยอาศัย Google เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ และ ลิงค์ไปสู่เว็บไซต์เป้าหมายของตน

พื้นที่โฆษณานี้เป็นพื้นที่พิเศษซึ่งถูกจัดขึ้นมาใน “หน้าแรกของผลประมวลการค้นหา” ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของเว็บไซต์ Google ใต้คำว่า “Sponsored Links” หรือ “ผู้สนับสนุน” การลงโฆษณานี้เป็นแบบตัวอักษรเท่านั้น!! (Adwords) พื้นที่ซึ่งทางเว็บไซต์ Google ได้จัดเตรียมไว้ให้เป็นพิเศษนี้ ยังสามารถแต่งคำประชาสัมพันธ์ โฆษณาสินค้าและบริการของตนได้เองตามต้องการ มากถึง 4 บรรทัด และ พื้นที่นี้ยังสามารถเป็นทางลัด (shot cut link) ไปยังเว็บไซต์ที่ของผู้ที่ได้ลงประชาสัมพันธ์ อีกด้วย

ดังนั้น พื้นที่นี้จึงมีความพิเศษ และโดดเด่นกว่า พื้นที่ในผลประมวลปกติทั่วไปในการค้นหา

จุดเด่นของ Google AdWords
เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เพียงสื่อเดียว ณ เวลานี้ ที่สามารถ แจ้งกลับถึง ผลตอบรับ และความสนใจ (Feedback) ของผู้บริโภค ให้แก่ผู้ที่ใช้บริการ Google AdWordsเกี่ยวกับสื่อที่เราได้ประชาสัมพันธ์ผ่านออกไป เพื่อให้ทราบถึง ความต้องการทางการตลาด (Market Demand) ณ เวลานั้น ในรูปแบบของรายงานสถิติการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ ผู้บริโภค ณ ช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ เป็นสื่อที่สามารถการันตีการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ การันตีการมองเห็นโฆษณาให้แก่ลูกค้าได้ โดยที่ลดความเสี่ยงด้านการประชาสัมพันธ์และ คิดค่าโฆษณาในรูปแบบของการหักตามจริง จึงกำจัดความกังวลเรื่องช่วงระยะเวลาถดถอยในความต้องการของสินค้า ณ ช่วงเวลาหนึ่ง (Low seasonของโปรดักส์) ได้ โดยการ การการันตีการโชว์โฆษณา และ การการันตี คลิ๊กลิงค์ จึง ลดความคลาดเคลื่อน ของต้นทุนในการประชาสัมพันธ์ลงสื่อได้อย่างน่าอัศจรรย์

ทาง บริษัทแอดวานซ์ อินโฟ มีเดีย ได้บริหารโครงการโฆษณาของกูเกิ้ล จนได้มาตรฐานที่ทางกูเกิ้ลกำหนดไว้ และ ได้สอบผ่านการวัดความรู้ทางด้าน Google AdWords จนได้รับการรับรองสถานะจากทางกูเกิ้ล ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหาร จัดการโครงการโฆษณาบนกูเกิ้ล